ECOMECA-skopkross – en effektiv lösning för krossning av byggavfall.

För en liten investering får du en stor effekt: även 270 ton i timmen.

ECOMECA-krossen är lösningen för krossning av byggavfall. ECOMECA-skopkrossen tillför effektivitet till både rivningsarbetet och byggavfallshanteringen. Du behöver inte längre transportera avfallet till en särskild lokal för att krossas. Det krossade byggavfallet fungerar också som markfyllning på byggplatsen.

Skaffa Ecomecas största innovation, ECOMECA-skopkross, till din byggplats redan i dag!

Hur gynnas jag av ECOMECA-krossen?

  1. Du behöver inget skilt krosstillstånd.
  2. En grävmaskin och en förare räcker till att ta hand om krossningen.
  3. Du behöver ingen skild transport - ECOMECA-krossen kommer med grävmaskinen.
  4. Du behöver inte forsla bort byggavfallet från byggplatsen.
  5. Du slipper betala höga mottagningsavgifter för avfallet till avstjälpningsplatserna.
  6. Du behöver inte köpa kross för fyllning.
  7. Rivningen går snabbare – du kan alltså ta emot fler rivningsjobb.