Den största innovationen på rivningsplatser – ECOMECA-skopkross

Vi designar, tillverkar och säljer ECOMECA-skopkrossar som möter rivningsplatsernas behov. Våra lokaler är i Tervajoki i Vasa. Vi har erbjudit våra tjänster åt kunder sedan våren 2010.

Lättanvändbarhet och miljövänlighet som utgångspunkter

Vårt designarbete utgår alltid ifrån kundens behov. ECOMECA-krossen som vi utvecklat sparar såväl miljön som tid, pengar och besvär. Vårt designarbete tar i beaktande maskinens mångsidighet, effektivitet, förmånlighet och miljövänlighet.