ECOMECA-krossen förbättrar effektiviteten av din affärsverksamhet

ECOMECA-krossen har utvecklats som svar på ett problem som förekommer på varje rivningsplats – man vill bli kvitt rivningsavfallet, men att föra bort det är dyrt och arbetsdrygt. ECOMECA-skopkrossen låter dig krossa byggavfall såsom asfalt, tegel och betong effektivt redan på rivningsplatsen. Krossat rivningsavfall kan sedan användas på byggplatsen som fyllning för markbygge.

ECOMECA-skopkrossen är lösningen för behovet av avfallskrossning.

En hållbar och långlivad kross

I maskinens design har man fäst speciell uppmärksamhet vid att den ska vara lättskött, hållbar och ha ett långt liv. ECOMECA-skopkrossen kommer i tre olika storlekar, för grävmaskiner som väger från 23 till 45 ton. Maskinen kan monteras i grävmaskinen både i stick- och skopmodell.

Med ECOMECA-skopkrossen krossar du betong-, tegel-, och annat mineralavfall även om de har blandats med armeringsstål, trä eller annat byggavfall. Krossen kommer med en försorteringsfunktion som skiljer fint material från det som ska krossas. Det påskyndar processandet av materialet som ska krossas, vilket i sin tur automatiskt påskyndar hela processen och gör den mer effektiv.

Hur fungerar ECOMECA-krossen?

Krossens kraftkälla formas av två hydraulmotorer, vilka roterar sorterings- och krosstrumman. Krosseffekten maximeras med placeringen av bett och svänghjul. Krosstrummans bett har placerats så att all den kraft som produceras av motorer och svänghjul förmedlas genom ett bett åt gången.

Krossen har en hydraulikventil, vilken reglerar litermängden och trycket av hydrauloljan som kommer från grävmaskinen. Så försäkrar man sig om att maskinen och motorerna fungerar effektivt. Svänghjulen har fästs i krosstrummor med överbelastningskopplingar som skyddar krossen från skada i en situation där till exempel en grävmaskinsklo eller annan härdad metallbit hamnar i maskinen.

De största fördelarna av ECOMECA-skopkrossen:

  • En liten investering, men stor effekt
  • Kort återbetalningstid
  • Inget skilt krosstillstånd behövs
  • ECOMECA-krossen erbjuder dig ett praktiskt sätt att få fyllningsmark till rivningsplatsen
  • Du behöver inte köpa och transportera kross
  • Din logistik minskar
  • Krossavfall återanvänds som t.ex. väg- eller fältunderlag
  • Jämfört med stenkross kan byggavfallskross som innehåller betongkross uppnå till och med dubbel bärförmåga
  • ECOMECA-krossen producerar kross av 50-150 mm, så du slipper betala tilläggsavgifter för överstor kross åt mottagningscentrum